Zwalczanie szczurów

Zwalczanie szczurów


Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) — gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae)

Jest to gatunek, który silnie przystosował się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka i rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu rejonach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę zamieszkałych na tym terenie ludzi. Najczęściej osiedla się w piwnicach, kanalizacji, na wysypiskach śmieci oraz w magazynach z żywnością.

Chętnie bytuje w okolicy wody ponieważ dobrze pływa. Gryzoń wszystkożerny, aktywny całą dobę, największe szkody z reguły wyrządza w nocy. Szczur wędrowny osiąga długość tułowia i głowy do 28 cm oraz ogona do 23 cm. Ciężar w przedziale 250–350 gramów. W krótkim czasie gryzoń uzyskuje zdolność do rozrodu co powoduje bardzo szybkie namnażanie populacji tego gatunku. Bywa roznosicielem licznych chorób, z których wścieklizna stanowi największy problem.


Szczur śniady (Rattus rattus) – gryzoń z rodziny myszowatych (Muridae)

Jest mniejszy od szczura wędrownego. Długość ciała do 23 cm, długość ogona do 25 cm, masa ciała 175-300 gram. Bardzo dobrze wspina się za pomocą swego ogona. Zamieszkuje wyłącznie tereny zlokalizowane w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie wybiera do zasiedlenia strychy, magazyny, poddasza, hale targowe oraz różnego rodzaju zabudowania gospodarcze.

W odróżnieniu od szczura wędrownego wybiera zwykle wyższe kondygnacje budynków. Potrafi wspinać się po murach, można go znaleźć w miejscach wydawałoby się mało prawdopodobnych. Gryzoń aktywny nocą, wszystkożerny i mało wybredny pod względem odżywiania.Podobnie jak szczur wędrowny bardzo szybko się rozmnaża w osiedlonym miejscu. Wyrządza duże szkody gospodarcze (niszczy żywność, przegryza instalacje elektryczne i inne). Dodatkowo pośredniczy w przenoszeniu wielu chorób, w tym wścieklizny i dżumy.