Monitoring HACCP

Monitoring HACCP


Wdrożenie monitoringu HACCP należy do obowiązków firm zajmujących się żywnością, także tych, które mają z nią do czynienia tylko w niewielkim stopniu. Postępowanie to stanowi dla konsumenta gwarancję, że spożywana żywność jest bezpieczna i wolna od zagrożeń związanych ze szkodnikami. Ofertę Marlon DDD kierujemy do wszystkich firm zobowiązanych do wdrożenia monitoringu HACCP. Dzięki naszemu doświadczeniu gwarantujemy pełną skuteczność postępowania.

Czym jest monitoring HACCP?

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to ochrona przed szkodnikami regulowana prawnie przez Unię Europejską. Na firmy mające do czynienia w jakimkolwiek stopniu z żywnością nakładany jest obowiązek przeprowadzania cyklicznego monitoringu, który skupia się na analizie zagrożeń w firmie oraz wdrażaniu profilaktyki przeciw szkodnikom. Regularny przegląd wszystkich miejsc zagrożonych wystąpieniem problemu to skuteczny sposób na zapobieganie i rozprzestrzenianie się szkodników.

Jakie są cele HACCP?

Celem programu jest troska o bezpieczeństwo konsumentów oraz żywności na każdym etapie produkcji i transportu. W ramach programu HACCP nasza firma zajmuje się przewidywaniem możliwego zagrożenia oraz wdrażaniem profilaktyki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie zidentyfikować miejsca najbardziej narażone na występowanie szkodników i zabezpieczyć je w taki sposób, by zapobiec ich występowaniu.

Jak działamy?

Nasze działania w ramach monitoringu HACCP różnią się w zależności od firmy. W pierwszej kolejności staramy się uzyskać jak najwięcej informacji na temat klienta, po czym wyznaczamy koordynatora działań. Następnie zajmujemy się regularnym monitoringiem obecności szkodników w pomieszczeniach firmy oraz przeglądem umieszczonych pułapek. Przywiązujemy dużą wagę do systematyczności, dlatego zapewniamy regularny monitoring przeprowadzany przez wyznaczonego koordynatora. Pozostajemy również do dyspozycji klienta 24/7 i natychmiast reagujemy w przypadku wystąpienia problemu ze szkodnikami.

Ustalenie wymogów wstępnych HACCP

Podstawą współpracy jest ustalenie wymogów wstępnych HACCP, czyli ogółu procedur, zachowań i zaleceń, które powinny być przestrzegane przez wszystkich pracowników. Dotyczy to szkoleń personelu, zasad higieny osobistej, dezynfekcji i zwalczania szkodników. System zabezpieczenia przed szkodnikami projektujemy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy, dbając o to, by faktycznie zapobiegać występowaniu szkodników, które stanowią skuteczną antyreklamę dla hotelu, restauracji czy zakładu produkcji żywności.

Z nami możesz prowadzić swoją działalność bezpiecznie, nie martwiąc się problemem szkodników!

Zapraszamy do współpracy!

Darmowa wycena