Deratyzacja

Masz problem z myszami lub szczurami ? Boisz się namnażania gryzoni, bowiem zastosowane przez Ciebie metody trucia szkodników nie przynoszą efektów? Obawiasz się przez to utraty klientów oraz strat materialnych? Skontaktuj się  z nami i miej przysłowiowy święty spokój!


Deratyzacja to zabiegi mające na celu usuwanie i zwalczanie gryzoni oraz zabezpieczanie przed nimi obiektów poprzez regularny monitoring. Tylko szybkie działanie pozwala na skuteczne wyeliminowanie problemu i nie dopuszczenie do poszerzenia populacji szkodników. Wymienione gryzonie charakteryzują się szybkim osiąganiem zdolności do rozmnażania co oznacza rozprzestrzenianie się szkodników w stosunkowo krótkim czasie na zamieszkiwanym terytorium. Szkody wyrządzane przez gryzonie powodują niszczenie zgromadzonej żywności i przenoszenie różnorodnych chorób.Dlatego też szybkie zdiagnozowanie występującego szkodnika i wybranie odpowiedniej metody zwalczanie pozwoli na zmniejszenie powstających szkód i strat materialnych wyrządzonych przez gryzonie a docelowo na ich całkowite wyeliminowanie.

 


W Polsce najczęściej spotykanymi gryzoniami są: